Brak słusznego wyświetlania się witryny przekładać się będzie na straty pieniężne, co można ograniczyć przez monitoring dostępności stron internetowych. Ograniczenia dostępu dla Użytkowników mogą przekładać się na to, że szybko znajdą oni alternatywę w konkurencyjnym środowisku internetowym. Tracić wolno w ten sposób nowych użytkowników, czy klientów.

Inwestując w monitoring działania stron www, wolno korzystać z dostępu do szeregu działań, jakich celem jest zapewnienie stałej dostępności do strony. W MonitWeb zapewniona jest kontrola tego, w jaki sposób działa portal internetowy przez 24 godziny.W ten sposób można ograniczyć sytuacje, kiedy odwiedzający witrynę internetową nie będą mogli skorzystać z jej zasobów. Jak wskazują badania przeprowadzone przez Google nawet 4/5 Internautów nie powraca na stronę internetową, czy do sklepu internetowego, z którego nie są usatysfakcjonowani. Brak dostępu do serwisu internetowego, jaki się wydłuża to utrata możliwych do uzyskania dochodów.

Jak monitoring dostępności stron internetowych wpływa na jej wyniki??

Najogromniejszym kłopotem jest brak dostępu do witryny, który trwa kilka dni. Nawet trwająca kilka godzin awaria serwisu internetowego, który nie wyświetla się klientom, jest znacznym kłopotem.

Klienci nie będą w stanie:
– przeszukać oferty,
– złożyć zamówienia,
– dokończyć proces kupna produktów.

Korzystając z usługi MonitWeb, którą jest monitoring dostępności stron internetowych, wolno całkiem wyeliminować sytuacje, kiedy witryna internetowa będzie nieosiągalna dla Użytkowników. Na dodatek kontrolowana jest funkcjonalność, czy wydajność portalu internetowego. Poprawne działanie serwerów ma też ogromne znaczenie. Kiedy witryna internetowa można się ładuje, wtedy powodować to będzie niezadowolenie internautów. Firmy są w stanie utracić korzystny wizerunek marki. Każda witryna internetowa może tracić zasięgi. Wygoda korzystania z zasobów Internetu jest coraz ważniejsza dla internautów.

Zatem monitoring dostępności stron internetowych jest w stanie przeciwdziałać:
– stratom pieniężnym,
– słabszej pozycji witryny w wyszukiwarce Google,
– negatywnemu postrzeganiu marki,
– obawom przed zrealizowaniem transakcji ze względu na postrzeganie bezpieczeństwa strony,
– przerwom w dostępie do informacji.

Co jest przeprowadzane w ramach monitorowania stron internetowych WWW?
W firmie MonitWeb realizowany jest stały monitoring, co jest procesem kontrolnym, który zezwala szybko reagować na awarie problemy z ładowaniem się witryny. Kiedy serwis przestaje poprawnie działać, wówczas awaria jest natychmiastowo zgłoszona. Niesłychanie przydatne są regularnie dostarczane wiadomość dotyczące charakteru awarii, która wystąpiła na stronie. W ten sposób monitoring działania stron www na bieżąco zapewnia wartościowe wiadomości, jakie są koronne z punktu widzenia prawidłowej i szybkiej reakcji. Regularnie dostarczane meldunki obejmują szczegółowe statystyki z monitoringu strony. Zezwala to pomiędzy innymi monitorować zadania Cron, a również to jak faktycznie funkcjonują. Unikać wolno sytuacji, w której przeróżne procesy potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, przestają spełniać swoją funkcję. Wobec tego inwestycja w monitoring działania stron www to zachwycający sposób na ograniczenie możliwych do wystąpienia strat pieniężnych. W ten sposób biznes w Internecie można prowadzić o wiele bardziej skutecznie.